Curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale): învăţământ diversificat ce stimuleaza rute individuale de pregătire:

 • Limba engleză;
 • Educaţie rutieră;
 • Pictură: “Prietenii curcubeului”;
 • Educaţie pentru sănătate
 • “În lumea minunată a poveştilor”;
 • Educaţie sanitară: “Micii sanitari”;
 • Educatie pentru societate: “Sănătate de la toate”;
 • Educaţie ecologică: “Clubul ecologiştilor”

Extracurriculare: o paletă largă de activităţi interesante şi în acelaşi timp relaxante

 • vizite;
 • drumeţii;
 • spectacole;
 • expoziţii;
 • excursii;

activităţi în colaborare cu şcoala şi alţi factori educaţionali

Proiecte si programe:

 • Proiectul national “Ecogrădiniţa”;
 • Proiectul naţional “Kalokagathia” – program pentru ducaţie fizică şi sport;
 • Proiect pantru părinţi “Educăm aşa”;

Programe educative pe teme de educaţie sanitară, rutieră, P.S.I. , religioasă.

PERFORMANŢE

 • Concursul “Colorăm şi învăţăm”;
 • Concursul naţional “Piticot”.

COLABORAREA CU INSTITUȚIILE PUBLICE

PARTENERIATE:

 • Editura “Proeducaţia”;
 • Editura “C.D. Press”;
 • C. Succes Deplin – Coordonatorul Concursurilor Internaţionale Preşcolare şi Şcolare Winners;
 • Grădiniţa cu program prelungit nr.1 “Dumbrava Minunată” Piteşti;
 • Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 Constanţa;
 • Grădiniţa cu program prelungit Câmpulung;
 • Şcoala nr.3 “Nanu Muscel” Câmpulung;
 • Şcoala nr.1 “Oprea Iorgulescu” Câmpulung;
 • Primăria Municipiului Câmpulung’
 • Poliţia Municipiului Câmpulng;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Muzeul Municipal Câmpulung;

Casa de Cultură “Tudor Muşatescu” Câmpulung.