COLECTIVUL CADRELOR DIDACTICE DE LA G.P.P “SF.MARINA” CÂMPULUNG

• 15 cadre didactice:

din care:

• 15 titulare;

• 10 cadre didactice cu gradul I

• 3 cadre didactice cu gradul II

• 3 cadre didactice cu definitivat

În cadrul grădiniței își desfășoară activitatea și un număr de 3 persoane care fac parte din categoria didactic-auxiliar: secretar, contabil,administrator si 10 persoane care fac parte din categoria nedidactic (bucătar,spălătoreasă,șofer,îngrijitor copii).

 

COLECTIVUL CADRELOR DIDACTICE DE LA G.P.P NR.1 CÂMPULUNG

4 cadre didactice

din care:

– un cadru didactic cu gradul I

– un cadru didactic cu gradul II

– două cadre didactice cu definitivat

În cadrul grădiniței își desfășoară activitatea și un număr de 3 persoane care fac parte din categoria nedidactic (un bucătar, doi îngrijitori copii)