GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” Câmpulung organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 (unui) post de bucătar în data de 29.03.2017

Nr.134/ 09.03.2017

 

              ANUNŢ CONCURS

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA”Câmpulung organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 (unui)  post de bucătar în data de 29.03.2017

 

I.Conditii de participare la concurs:

 • Cetatenia romana;
 • Studii generale, minim 8 clase;
 • Abilitati de lucru in echipa;
 • Sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care ar fi incompatibile cu postul pentru care candideaza;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Calificare specifică postului (certificat de calificare bucătar);

II.Documente necesare la dosarul de inscriere:

-OPIS -2 exemplare;

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresata directorului gradinitei;
 2. b) Copie act de identitate;
 3. c) Copie certificat de nastere;
 4. d) Copie certificat de casatorie;
 5. e) Copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor de calificare;
 6. f) Copie carnet de munca sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea postului;
 7. g) Cazier judiciar;
 8. h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate ( eliberata de medicul de familie);
 9. i) Recomandare de la ultimul loc de munca;
 10. j) Curriculum Vitae.

NOTA: actul prevăzut la lit. b) va fi prezentat si in original.

 • Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” Câmpulung
 • Informaţii suplimentare se vor obţine de la secretariatul gradiniţei, doamna Neguleţ Denisa , telefon 0248/530768 .

III.Probele de concurs:

Concursul se va desfasura la sediul GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG, strada G.Topîrceanu , nr.8, si va consta in urmatoarele probe:

 1. Proba scrisă in data de 03.2017, ora. 10.00, timp de lucru două ore;
 2. Interviu in data de 31.03.2017, ora 13.00

IV.Calendarul de desfasurare a concursului:

 • Data limita de depunere a dosarelor: 20.03.2017, ora 16.00
 • Selectia dosarelor de concurs : 23.03.2017
 • Rezultatul selectiei dosarelor: 24.03.2017, ora.16.00
 • Proba scrisa : 29.03.2017, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise : 29.03.2017 ora 16..00
 • Contestatii la proba scrisa : 30.03.2017, ora 10.00
 • Rezultatul contestatiilor la proba scrisa : 30.03.2016 ora 16.00
 • Interviu : 31.03.2017-ora 13.00
 • Rezultatul interviului: 31.03.2016 ora 16.00
 • Rezultatul final: 02.04.2016 ora 17.00

 

V.TEMATICA RECOMANDATĂ PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BUCĂTAR

 1. Norme generale de conduită a personalului contractual din instituţiile publice Legea 477/08/11/2004;
 2. Obligatiile lucrătorului prevăzute de Legea nr.319/14.07.2006, a Securităţii şi Sănătăţii în muncă:
 3. Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea 307/12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – HG1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;
 5. Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 6. Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi
 7. Normele de igienă privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 8. Modificarea contractului individual de muncă.

VI.Bibliografie recomandata pentru ocuparea postului de BUCĂTAR

 1. Legea 477/08/11/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice;
 2. Legea 319/14.07.2006 (actualizată) a Sănătăţii şi Securităţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 3. Legea 307/12.07.2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. HG1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;
 5. Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 6. Ordin 1563/12.09.2008;

Director,

Prof. ŞERBAN MARIANA